Kampania społeczna "Drugie życie"
26.05.2021
Kampania społeczna "Drugie życie"
“Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom” - takie hasło wybrzmiewa poprzez działalność kampanii społecznej ,,Drugie życie”. Realizacja projektu w murach II LO w Koninie to działania, których nadrzędnym celem jest popularyzacja tematu transplantacji i papierowej wersji „Oświadczenia woli” wśród naszych uczniów i w środowisku ich życia oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży w zakresie transplantacji. Nasi wolontariusze propagowali  główną ideę Kampanii ,,Drugie życie” dotyczącą przeszczepów. W ramach akcji uczniowie wykonali także plakaty, które w symboliczny sposób skłaniały do refleksji nad tak ważnym tematem jakim jest dawstwo narządów.
 
 
 
NASZE KANAŁY