Wykłady dla klasy I e
23.04.2021
Wykłady dla klasy I e
W kwietniu uczniowie klasy 1e uczestniczyli w cyklu wykładów przygotowanych przez studentki Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Paulina Chmielecka  „Antropologiczne umiejętności praktyczne”, Natalia Ostaszewska „Badania terenowe - nabywanie kwalifikacji i przygody, których się nie spodziewacie”, Urszula  Małecka „Antropologia w działaniu”.
Prelegentki wyjaśniły czym zajmuje się antropologia, jakie ma zadania oraz jakie są metody jej badań. Opowiedziały o zdobywaniu kwalifikacji i przygodach jakie im towarzyszyły podczas praktyk i warsztatów. Przedstawiły kompetencje praktyczne przydatne w antropologii, które zdobyły podczas studiów. Młodzież dowiedziała się również o celach praktyk krajowych i zagranicznych, które można  połączyć  z poznawaniem świata i nauką języków obcych.
NASZE KANAŁY