Planowane odziały

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Poradnik dla kandydata

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram pracy punktu naboru w II LO w Koninie

Pytania i odpowiedzi

Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik 1 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Wykaz Olimpiad Przedmiotowych

Stanowisko MEN w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – ARCHIWUM

Informator rekrutacyjny

NASZE KANAŁY