Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław"


Numer KRS: 0000860748
Numer konta: 05 1940 1076 3216 8631 0000 0000


Szanowni Państwo!


Z ogromną przyjemnością informujemy, że dzięki wytężonej pracy zespołu udało się dokonać przekształcenia Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław" ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe o charakterze pożytku publicznego. Uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dzięki czemu na realizację celów statutowych Stowarzyszenia będzie można przekazać 1% podatku dochodowego. Aby do tego zachęcić przedstawiamy cele i obszary działania, a w okresie dokonywania rocznych rozliczeń przypomnimy o tym w lokalnych mediach: (fragment Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław"):

ROZDZIAL II

Cel i obszary działania.

§6

Celem Stowarzyszenia są działania służące wspieraniu społeczności szkolnej oraz absolwentów w zdobywaniu wiedzy, wszechstronnym rozwoju i pokonywaniu trudności życiowych. Powyższe cele realizowane są w szczególności w sferze następujących zadań pożytku publicznego:

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 
§7
Celem Stowarzyszenia jest również:
 1. Działalność na rzecz rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
 2. Działalność mająca na celu usprawnienie infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
 3. Pielęgnowanie i popularyzacja tradycji Szkoły.
 4. Wymiana myśli, poglądów (fora dyskusyjne).
 5. Pomoc członkom w poszukiwaniu pracy.
 6. Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, rajdy, biwaki).

 

Konińskie wspomnienia

Konińskie wspomnienia - artykuły z regionalnego portalu LM.pl umieszczone dzięki uprzejmości autora, p. Roberta Olejnika:

KRONIKI