Współpracujemy z uczelniami wyższymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

26 marca 2019 roku została podpisana Umowa Partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

26 marca 2019 roku została podpisana Umowa Partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

W dniu 12 kwietnia 2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach realizacji przedsięwzięcia „klasa akademicka SGH” klasa Ia została objęta patronatem tej uczelni. Uczniowie będą brali udział w zajęciach dydaktycznych SGH oraz ważnych wydarzeniach tej uczelni. W II LO zostanie zorganizowany Dzień SGH.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wydział Historii

  Uczniowie korzystają z opieki merytorycznej pracowników Wydziału, uczestniczą w zajęciach, wykładach oraz  w   sesjach i konferencjach naukowych; projekt „Klasa akademicka”.


Instytut Antropologii i Etnologii

W roku szkolnym 2015/2016 została podpisana umowa partnerska pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie a Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Efektem tej współpracy ma być utworzenie klasy antropologicznej, nad którą merytoryczną opiekę będą sprawowali pracownicy Instytutu oraz współpraca dydaktyczna


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską z WydziałemNauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Celem umowy jest współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem.
 

Instytut Kultury Europejskiej UAM
 
W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny podpisało porozumienie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w sprawie objęcia patronatem projektu działającego w szkole pod nazwą Koło Naukowe Medioznawców.
 
Wydział Chemii
W roku szkolnym 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie     z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem klas biologiczno- chemicznych. Efektem współpracy ma być utworzenie klas akademickich - współpraca dydaktyczna.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 

Udział uczniów w konkursach, wykładach i warsztatach Instytutu Neofilologii oraz w spotkaniach z politykami i samorządowcami organizowanymi przez Instytut Politologii.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wielkiej Lekcji Geografii organizowanej w ramach Explorers Festiwal przez Łódzki Klub Trekkingowy oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.WLG to udział w wykładach i prezentacjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, pracowników wyższych uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa oraz podróżników, odkrywców, fotografów i eksploratorów wszystkich części świata.

 

 

 
 
NASZE KANAŁY